Monday, January 6, 2014

2013

picture via Pinterest
2013 "Ormens år" enligt Kineserna, aldrig gillat Ormar...Ett år av förändring högt & lågt. Nytt land, ny stad, nytt språk nya äventyr. Året började med pirr i magen och höga förväntningar och avslutades med sorg i magen och en obeskrivlig saknad. Jag förlorade min finaste farmor...vad säger man? Jag vet i alla fall vad jag känner...tacksamhet, lycka över att ha haft henne i mitt liv som gav stöd och kärlek i med- och motgång. Tack fina farmor!

2014 "Hästens år" enligt Kineserna, alltid gillat hästar...kan ju bara bli bättre! Ny stad, nytt språk, nya äventyr. Ska leva ännu mer och njuta av varje stund, våga, satsa och göra det där som jag bara vågat tänka, resan fortsätter och jag börjar även detta år med pirr i magen!
Gott Nytt ÅR!

2013 "The year of the Snake" according to the Chinese people, never liked Snakes...This was the "year of change" for us. New country, new city, new language and new adventures. The year started with high expectations and excitement but ended with sorrow. I lost my beloved grandmother...there are no words but a lot of feelings...gratefulness for the time and love she gave, thank you for always believing in me!

2014 "The year of the Horse" according to the Chinese people, always loved horses...it can only get better, right! New City, new language, new adventures. I will live to the fullest and enjoy every second of the journey. Believe in my self and aim high! I will start this year just as I started 2013 with high expectations and excitement!
Happy New Year!

No comments:

Post a Comment